Skip to main content

Uutiset

Filter

Uutiset

Selviytymistarinoilla yhteiskuntaan – Narratiivinen tutkimus rikos- ja päihdetaustaisista kokemusasiantuntijoista

Kokemusasiantuntijatoiminta tarjoaa mahdollisuuden rikostaustaisille henkilöille hyödyntää menneisyyden vaikeita kokemuksia sekä tukee heidän työllistymistään ja osallistumista…
Uutiset

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke Tikkurilan kirjastossa 18.3.-28.3.2024

Tule tutustumaan Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeeseen Tikkurilan kirjastoon! Interaktiivisesta posterista löydät  mitä kaikkea hankkeen aikana tehtiin.…
Uutiset

Yhteistoimijuuden eettiset ohjeet visualisoitu

Ilona Kokko muodosti opinnäytetyössään kymmenen kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistoimijuuden eettistä periaatetta. Nämä ohjeistukset korostavat ajatusta,…
Uutiset

Alaikäiselle tarjottava tuki mielen hyvinvoinnin ollessa uhattuna – kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä

Tuoreessa artikkelissa selvitettiin millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on mielen hyvinvoinnin tuesta. Tutkimusaineisto on kerätty…
Uutiset

Monipaikkaisen digituen ristiriidat ja ekspansiivinen oppiminen yhteisöpajoissa

Suomen kasvatustieteellisen aikakauskirjan teemanumerossa Vol 54 Nro 3 (2023): Kasvatus: Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiiviset…
Uutiset

Kokemusasiantuntijuus, kanssatutkimus ja kansalaistiede – kokemusasiantuntijoiden päiväkirjoja tutkimassa

Laurea-ammattikorkeakoulun VoimaProfi-hanke (OKM, 2022–2024) keskittyy tutkimukseen ja konkreettisten ratkaisujen kehittämiseen sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ongelmiin.Hankkeen…
Uutiset

Yhteistoimijuuden eettiset periaatteet kokemusasiantuntijatoiminnassa

Ilona Kokko kehitti (oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu, tradenomi Ylempi amk) opinnäytetyössään yhteistoimijuuden eettistä ohjeistusta kokemusasiantuntijoille…