Skip to main content

Suomen kasvatustieteellisen aikakauskirjan teemanumerossa Vol 54 Nro 3 (2023): Kasvatus: Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot kasvatustieteissä on julkaistu Soile Juujärven ja Virpi Lundin artikkeli monipaikkaisen digituen ristiriidoista. VoimaProfi ja DigiOn -hankkeiden yhteistyönä järjestetyissä yhteisöpajoissa tunnistettiin, miten ristiriidat kehittyivät ja millaisia ratkaisuja ristiriitoihin löydettiin. Tutkimus soveltaa kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaa jäsentämään ristiriitoja, joita paikannettiin aluksi toimintajärjestelmämallin avulla.