Skip to main content

Järjestöt ja verkostot

Fattaluuta on STOP Huumeille ry:n päihdekuntoutujille suunnattu koulutuskokonaisuus ja vapaaehtoistyön toimintamalli. Fattaluuta on koulutettu vertaispalveluohjaaja, joka opastaa ja neuvoo ihmisiä virastoasioinnin viidakossa. Fattaluuta auttaa löytämään oikeat palvelut, auttaa täyttämään hakemuksien hieroglyfit oikeaoppisesti ja voi jopa olla mukana tapaamisella tai puhelintapaamisella. https://stophuumeille.fi/fattaluuta/

KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry on vapaaehtoisorganisaatio, jossa on 500 koulutettua kokemusasiantuntijaa valtakunnallisesti. http://www.kokemusasiantuntijat.fi/ 

Kokemustalo ry on kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisorganisaatio. Kehitämme ja juurrutamme kokemusasiantuntijatoimintaa Keski-Suomen alueella. Välitämme työtehtäviä valtakunnallisesti kaikille koulutetuille kokemusasiantuntijoille. https://www.kokemustalo.fi/sample-page/

Valtakunnalliseen kokemustoimintaverkostoon kuuluu lähes 40 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 700 kokemustoimijaansa eri puolilla Suomea. https://kokemustoimintaverkosto.fi/ 

Mielen ry on kokemusasiantuntijuuden edelläkävijöitä Suomessa, toimintaa on ollut yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta. Mielen ry on paikallinen toimija, mutta mukana myös valtakunnallisesti kehittämis- ja verkostotyössä kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi. https://mielen.fi/kokemusasiantuntijatoiminta/

Taiteen Sulattamo järjestää taiteen keinoin toteutettavaa kokemus- ja vertaistoimintaa. Toiminta pitää sisällään kokemusasiantuntija- ja vertaisryhmänohjaaja -koulutuksia, kouluttajien koulutuksia sekä tukiverkoston valmistuneille kokemusasiantuntijoille, vertaisryhmänohjaajille ja kouluttajille. https://taiteensulattamo.fi/kokemus-ja-vertaistoiminta/

Tukikohta ry Osis – vertaisten osallisuutta vahvistamassa tarjoaa vertaistoiminnan koulutusta ja mahdollisuuden vertaisena toimimiseen sekä virkistystoimintaa. Vertaistoiminnan tarkoituksena on auttaa muita päihdemaailmassa eläviä ja ohjata heitä palveluiden ja tuen piiriin. Osiksessa voi tehdä vertaistyötä joko Osiksen vertaisvuoroissa tai omassa elinpiirissä. Osiksen etsivän työn tiimi kiertelee Helsingin Kalliossa ja sen lähiympäristössä. Mukaan tiimiin voi lähteä auttamaan päihteitä käyttäviä ihmisiä, esimerkiksi ohjaamaan heitä palveluihin ja Osiksen toimintaan. https://tukikohta.org/palvelut/osis/

Vertaistalon verkkopalvelu auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistukea järjestetään sairauksien lisäksi monen eri elämän kriisitilanteen ja teeman ympärillä. Tavoitteena on potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin ja yhdistyksille mahdollisuus vertaistuen välittämiseen. https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo 

Werkko ry kouluttaa, valmentaa ja tukee vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimivia henkilöitä. Välittää kokemusasiantuntijatehtäviä ja suunnittelee tapahtumia, infotilaisuuksia sekä luentoja, joissa kokemustietoa tarvitaan. https://www.kuwerkko.fi/