Skip to main content

Kokemusasiantuntijat verkossa

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä lisätä heidän mahdollisuuksiansa työllistyä ja osallistua koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja parannetaan kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. 

Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-Valmennusyhdistys. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.

Kokemusasiantuntijat verkossa -julkaisuja