Skip to main content

VoimaProfi-hanke vahvistaa asiak­kai­den ja kan­sa­lais­ten osal­li­suut­ta

Sosiaalinen syrjäytyminen ja eriarvoistuminen saavat uusia muotoja, jotka niin haastavat kansalaisia ja yhteisöjä kuin uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.  Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki ovat esimerkkejä kansalaislähtöisistä toimintatavoista, joita tutkimalla ja kehittämällä löydetään uusia ratkaisuja ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

VoimaProfi ja Opetus- ja kulttuuriministeriö logo

Kansalaisten ja asiakkaiden odotukset ja kokemukset ovat vaikuttavan kehittämistyön tärkeä resurssi. He ovatkin aktiivisia kumppaneita tässä hankkeessa. Kansalaisten ja asiakkaiden kokemukset ovat vaikuttavan kehittämistyön keskeisin resurssi. Tämä edellyttää toimintatutkimuksellisen otteen vahvistamista ja uutta metodista osaamista, jossa keskiössä on kansalaisten ja asiakkaiden voimaantuminen ja valtaistaminen.

Laurean VoimaProfi-hankkeessa on neljä osatutkimusta, joiden teemoina ovat haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus, mielenterveyden vertaistuki, rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden ammatillinen kehitys ja vanhustenhuollon henkilöstön työhyvinvointi. Hanke tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin sekä kehittää Laurean henkilöstön ja opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistyön osaamista.

Hankkeessa luodaan uusia metodisia ratkaisuja ja kokemusasiantuntijat toimivat kanssatutkijoina.  Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten avaintoimijoiden kanssa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.

Empowering People Towards Socially Inclusive Society (VoimaProfi) on Laurea-ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2022–2024.  Profilointirahoitus on OKM:n jakamaa korkeakoulujen ja yliopistojen kehittämis- ja tutkimustoimintaan suuntautuvaa rahoitusta, jonka turvin on tarkoitus tukea ja nopeuttaa korkeakoulujen ja yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. VoimaProfi-hankkeen projektipäällikkö on FT Sari Heikkinen ja tieteellinen johtaja VTT Soile Juujärvi (sähköpostit etunimi.sukunimi@laurea.fi).

VoimaProfi -julkaisuja