Skip to main content

KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään Silta-Valmennuksessa kaksi kertaa vuodessa osana Silta-Sote-työpajan kuntouttavaa työtoimintaa. Kokemusasiantuntijakoulutukseen voi ohjautua myös tavalliseen elämään –palvelun kautta. Koulutuksen oppimisympäristönä on sähköinen Moodle-alusta, sen lisäksi koulutukseen sisältyy viikoittaiset lähitapaamiset.  

Koulutusmalli on suunnattu rikos- ja päihdetaustaisille, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmään kuuluvien kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta ja rikoksettomaan elämänhallintaan selviytymisestä. Koulutus koostuu oppisisältöjen lisäksi oman toipumisprosessin ohjatusta läpikäynnistä sekä tiiviistä työhönvalmennuksesta.  

Koulutusmalli kehitettiin ESR-rahoitteisessa” Kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta” – hankkeessa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Valo-Valmennuksen kanssa. 

Laureassa Keijo-koulutus jatkuu pysyvänä kokemusasiantuntijakoulutuksena ja sitä järjestetään kerran vuodessa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Koulutuksessa tulee olemaan kolme kuukautta teoriaopetusta ja kolme kuukautta työharjoittelua. Koulutuksessa suoritetaan vähintään viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. 

Koulutukseen valikoituminen tapahtuu haastattelujen perusteella. Ohjaajien ja opettajien lisäksi haastatteluissa mukana on myös koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija. Haastatteluissa käydään läpi hakijanelämäntilanne, rikos- ja/tai päihdetausta, asenteet viranomaisia kohtaan, henkilökohtaiset tavoitteet, tukiverkosto ja voimavarat.

Koulutukseen valinnassa painotetaan muun muassa henkilön vointia, edennyttä toipumista, yhteisön turvallisuutta, asennetta yhteiskuntaa kohtaan sekä olemassa olevia tukiverkostoja. Koulutukseen valikoiduilla on myös resurssit kokemuksensa reflektointiin sekä kokemustiedon ja tutkimustiedon analysointiin ja yhdistämiseen.  

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat toteutuksesta riippuen joko ammatillisen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnonosaan Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen tai rikosseuraamusalan sosionomiopintojen (AMK) opintojaksoon Kokemusasiantuntija rikosseuraamusalalla. Halutessaan koulutuksessa voi suorittaa myös Laurean avoimen AMK:n opintoja liittyen rikosseuraamusalan palveluiden kehittämiseen tai projekteihin, joissa toteutetaan ryhmien ohjausta eri kohderyhmien parissa. 

Koulutusta toteutetaan osin toiminnallisia ja luovia menetelmiä hyödyntäen. Tällä on erityinen sijansa silloin kun jäsennetään omaa tarinaa, jota voi työstää erilaisin menetelmin ja tehtävin. Luovien menetelmien avulla kouluttautujat voivat myös vahvistaa omaa tapaansa ilmaista asioita sekä oppia vuorovaikutustaitoja. Koulutuksessa voi hyödyntää työtapoina esimerkiksi improvisaatiota, luovaa kirjoittamista, tarinateatteria, sosiometriaa, kuvallista ilmaisua, kohtaamistaidetta, musiikkia sekä symbolityöskentelyä – kunkin koulutusryhmän omat kiinnostuksenkohteet huomioiden. Koulutuksen aikana olennaista on tiivis yhteistyö ympäröivään yhteiskuntaan ja työnantajiin. Seminaarien ja erilaisten tapahtumien järjestäminen antavat valmentautujille hyvää kokemusta tuleviin tehtäviin kokemusasiantuntijana sekä mahdollisuuden tavata laajasti alan toimijoita ja myös yhteiskunnallisia vaikuttajia.