Skip to main content

Eettiset ohjeet

Suositukset kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistoimijuuden eettisiksi periaatteiksi ja havainnollistuksia visuaalisesta muotoilusta

Ilona Kokko on muodostanut opinnäytetyössään kymmenen kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistoimijuuden eettistä periaatetta tutkimuskirjallisuuden ja kokemusasiantuntijatoiminnan (eettisten) ohjeiden tarkastelun pohjalta. Näissä suosituksissa keskeisenä ajatuksena on, että toista osapuolta tulee kohdella ensisijaisesti toimijana, ja tämä perustuu kultaisen säännön mukaiseen tulkintaan. Lisäksi suositukset perustuvat siihen havaintoon, että kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen tulisi asettaa samanlaisia odotuksia toistensa toiminnalle ja luoda vastavuoroisuutta, jotta yhteistoiminnan eettiset ohjeet kohtelevat heitä tasa-arvoisina toimijoina ja eivät vahvista valtasuhteen epätasapainoa.

Suositukset on laadittu me-muodossa, jotta ne korostavat kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistä toimijuutta sekä molempien sitoutumista yhteistoiminnan eettisiin periaatteisiin. Periaatteet on tarkoituksella muotoiltu korostamaan toimintaa ja oppimista, sillä yhteistoiminta vaatii sitoutumista ja halua oppia yhdessä, eikä täydellistä osaamista pidetä välttämättömänä. Tärkeämpää on kummankin osapuolen innostus oppimiseen ja yhteistyöhön.

Ensimmäinen eettinen periaate 1/2

Ensimmäinen eettinen periaate 2/2

Toinen eettinen periaate 1/3

Toinen eettinen periaate 2/3

Toinen eettinen periaate 3/3

Kolmas eettinen periaate

Neljäs eettinen periaate

Viides eettinen periaate

Kuudes eettinen periaate

Seitsemäs eettinen periaate

Kahdeksas eettinen periaate

Yhdeksäs eettinen periaate

Kymmenes eettinen periaate