Skip to main content

Ilona Kokko muodosti opinnäytetyössään kymmenen kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistoimijuuden eettistä periaatetta.

Nämä ohjeistukset korostavat ajatusta, että toista osapuolta tulisi ensisijaisesti pitää aktiivisena toimijana, mikä pohjautuu kultaisen säännön tulkintaan. Ohjeistukset myös nojaavat havaintoon, että sekä kokemusasiantuntijan että ammattilaisen tulisi asettaa yhtäläiset odotukset toistensa toiminnalle ja luoda keskinäistä vastavuoroisuutta. Tämä varmistaa, että yhteistoiminnan eettiset säännöt kohtelevat heitä tasavertaisina toimijoina eikä vahvista valtasuhteen epätasapainoa.

Tutustu yhteistoimijuuden periaatteisiin täällä.