Skip to main content

Tuoreessa artikkelissa selvitettiin millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on mielen hyvinvoinnin tuesta. Tutkimusaineisto on kerätty Laurean VoimaProfi-hankkeessa haastattelemalla täysi-ikäisiä kokemusasiantuntijoita. Mielen hyvinvoinnin uhkia lapsuudessaan tai alaikäisen vanhempana kokeneet koulutetut kokemusasiantuntijat nostivat esiin sekä toivottavia että vältettäviä toimintatapoja tilanteisiin, joissa alaikäinen tarvitsee tukea mielen hyvinvointiin. Kokemusasiantuntijat kaipasivat alaikäiselle, jonka mielen hyvinvointi on uhattuna, tueksi muun muassa hyvinvointia tukevaa arkiympäristöä ja ammattilaisen arvostavaa ja välittävää suhtautumistapa.  Lasten, nuorten ja perheen osallistamista ja tukemista tarvitaan. Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus sekä sujuvat ja tarpeenmukaiset palvelut ovat tärkeässä roolissa. Tuen tarjoamista ja palveluita tulee kehittää vastaamaan niitä käyttävien tarpeita ja toiveita.