Skip to main content

Vertaistukijat

Vertaistukijana voi toimia myös kouluttamaton tai lyhyen perehdytyksen tehtävään saanut henkilö. Vertaistukea voi olla ennalta suunnittelematonta kohtaamista kahden samassa elämäntilanteessa yhtä aikaa olevien henkilöiden välillä. Vertaisuutta on, kun he vaihtavat kokemuksiaan tai uudessa elämäntilanteessa oleva vaihtaa kokemuksiaan toisen saman kokeneen henkilön kanssa. Vertaistukija on henkilö, jolla on tai on ollut samankaltainen omakohtainen kokemus (elämäntilanne, kriisi, vamma, sairaus, ongelma) tuettavan kanssa. Hän on sopeutunut omaan kokemukseensa ja haluaa tukea muita saman kokeneita.