Skip to main content

Laurea-ammattikorkeakoulun VoimaProfi-hanke (OKM, 2022–2024) keskittyy tutkimukseen ja konkreettisten ratkaisujen kehittämiseen sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ongelmiin.Hankkeen yhdessä osatutkimuksessa rikos- ja päihdetaustaisista kokemusasiantuntijoista koostuva ryhmä toimii kanssatutkijoina. Nämä kanssatutkijoina toimivat kokemusasiantuntijat ovat aikaisemmin suorittaneet Keijo-koulutuksen, joka on suunnattu rikos- ja päihdetaustaisille kokemusasiantuntijoille. He tuovat arvokasta kokemustietoa ja näkökulmaa tutkimusprosessiin, ja yhdessä ammattilaisten kanssa pyritään edistämään ymmärrystä ja ratkaisuja näihin haasteisiin.

Mitä kokemusasiantuntijoiden osallistuminen tutkimukseen tarkoittaa metodologisesti, menetelmällisesti ja eettisesti?

Tässä yhteydessä käytetään usein kansalaistieteen ja kanssatutkimuksen lähestymistapoja, jotka tuovat yhteen ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat yhteisen tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksessa on käytetty kokemusasiantuntijoiden päiväkirjoja, joissa he pohtivat omaa ammatillista kasvuaan sekä rooliaan suhteessa asiakkaisiin ja ammattilaisiin. Tutkijat Janika Lindström ja Karoliina Nikula pohtivat artikkelissaan, miten kokemusasiantuntijoiden osaamista tuetaan tutkimuksen eri vaiheissa ja miten heidän tilaisuuksistaan osallistua prosessiin neuvotellaan yhdessä projektin kuluessa. Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen tutkimukseen tuo arvokasta tietoa ja näkökulmia tutkimusaiheeseen, samalla vahvistaen heidän asemaansa ammattilaisyhteisöissä ja yhteiskunnassa.