Skip to main content

Ammattilaiset

Työparityöskentelyssä kokemusasiantuntija ja ammattilainen tekevät yhteistyötä ja jakavat osaamistaan ja näkökulmiaan. Kokemusasiantuntija tuo oman kokemuksensa ja elämäntarinansa työskentelyyn, mikä voi auttaa ammattilaista saamaan syvempää ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. Kokemusasiantuntija voi myös tarjota arvokasta tietoa ja neuvoja ammattilaiselle siitä, miten parhaiten tukea ja auttaa henkilöitä samankaltaisissa tilanteissa. 

Työparityöskentelyssä kokemusasiantuntija ja ammattilainen voivat esimerkiksi järjestää yhteisiä tapaamisia, kehittää palveluita tai hankkeita yhdessä, tehdä yhteisiä koulutuksia tai luentoja tai osallistua päätöksentekoon ja suunnitteluun. Tavoitteena on hyödyntää kokemusasiantuntijan tietoa ja näkökulmaa parantamaan palveluita ja luomaan parempaa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista. 

Kokemusasiantuntija-ammattilainen työparityöskentely voi tuottaa monia etuja, kuten asiakkaiden paremman osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen, ammattilaisten ammatillisen kehittymisen ja oppimisen, sekä laadukkaampien ja asiakaslähtöisempien palveluiden kehittämisen. Työparityöskentelyssä korostuu molempien osapuolten kunnioitus ja tasavertainen kumppanuus, jossa kumpikin osapuoli tuo oman erityisosaamisensa ja kokemuksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.