Skip to main content

Kokemusosaajatoiminta

Tältä sivulta löydät linkit kokemusosaajatoiminnan osa-alueisiin ammattilaisten, järjestöjen ja verkostojen, kokemusasiantuntijoiden sekä vertaistukijoiden näkökulmasta.

Kokemusosaaja voi olla henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus vaikeasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vammautumisesta. Hän on saanut koulutusta ja työskentelee pääasiassa ihmisten kanssa, joilla ei ole vastaavaa kokemusta. Kokemustoimija jakaa tarinansa tai osallistuu toimintaan oman kokemuksensa perusteella. Kokemusosaajan tavoitteena on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä. Hän pyrkii vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin. Kokemusosaajaksi haluavan on hyvä antaa riittävästi aikaa sairauden tai vammautumisen käsittelylle ennen toiminnan aloittamista. 

Kokemusosaajista käytetään erilaisia nimityksiä, jotka riippuvat koulutustaustasta, tilaajasta ja toimintaympäristöstä, mutta heidän toimintansa on samankaltaista. Kokemusosaajat, -asiantuntijat, -kouluttajat ja kehittäjäasiakkaat harjoittavat samantyyppistä toimintaa käyttäen omaa kokemustaan tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi. Kokemusosaajatoiminta antaa mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi omaan hoitopolkuun tai yhteiskunnallisiin asioihin. Kokemusosaajan tehtäviin vaaditaan yleensä koulutus, jossa käsitellään omaa tilannetta ja tarjotaan valmiuksia toimia kokemusosaajana.

Ammattilaiset

Tutustu työparityöskentelyyn, jossa kokemusasiantuntija ja ammattilainen tekevät yhteistyötä.

Järjestöt ja verkostot

Tutustu kokemusasiantuntijoiden järjestöihin ja verkostoihin.

Kokemusasiantuntijat

Lue lisää siitä, ketkä ovat kokemusasiantuntijoita ja mitä käsite tarkoittaa.

Vertaistukijat

Lue lisää vertaistukijoista, ja siitä miten voit antaa vertaistukea.