Skip to main content

Tutkimus

Kokemustiedon tutkimus – artikkeleita ja kirjallisuutta siitä, miten erilaista kokemustietoa käytetään ja miten voidaan luoda uusia keinoja kokemustiedon hyödyntämiseen.

Kirjallisuus ja metodit

Meri Kulmala, Sanna Spišák & Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt.
Tampere: Tampere
University Press, 2023.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7 

Verkostot

Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto
https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/ 

A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto tarjoaa asiantuntijoille ajankohtais- ja tutkimustietoa päihde- ja riippuvuustyöstä.
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/