Skip to main content

Tutkimus

Kokemustiedon tutkimus – artikkeleita ja kirjallisuutta siitä, miten erilaista kokemustietoa käytetään ja miten voidaan luoda uusia keinoja kokemustiedon hyödyntämiseen.

Kirjallisuus ja metodit

Meri Kulmala, Sanna Spišák & Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt.
Tampere: Tampere
University Press, 2023.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7 

Artikkelit ja opinnäytetyöt

Kulmala, M., Venäläinen, S., Hietala, O., Nikula, K., & Koskivirta, I. (2024). Lived Experience as the Basis of Collaborative Knowing. Inclusivity and Resistance to Stigma in Co-Research. International Journal of Qualitative Methods, 23. https://doi.org/10.1177/16094069241236271

Lindström, J., Rantanen, T., & Toikko, T. (2024). Narratives of experts by experience: A journey from criminal to expert. Journal of Social Work, 0(0). https://doi.org/10.1177/14680173231222611

Kokemusasiantuntijuus Suomessa: Selvitys kokemusasiantuntijakoulutuksen ja -toiminnan käytännöistä
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-354-0 

Verkostot

Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto
https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/ 

A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto tarjoaa asiantuntijoille ajankohtais- ja tutkimustietoa päihde- ja riippuvuustyöstä.
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/