Skip to main content

DigiOn - Digionnea kaikille

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa digitaidoista on tullut osa elämänhallintaa ja kansalaistaitoja. Vaikka digioikeudet kuuluvat kaikille, osa on jäänyt niistä paitsi. Me voimme kaikki tehdä digisyrjäytymisen vastaista työtä. Autetaan kaveria ja läheistä, ilmoittaudutaan vapaaehtoiseksi digitukeen, annetaan palautetta huonosti toimivista digipalveluista ja suhtaudutaan digimaailmaan mahdollistajana. Opitaan katsomaan, keitä täältä puuttuu. Silloin kukaan meistä ei jää syrjään ja muutu näkymättömäksi.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.
DigiOn-hanke.

DigiOn- hankkeen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden digitaalisia taitoja kehittämällä helposti lähestyttäviä digituen muotoja sekä siihen liittyvää osaamista erityisesti järjestöjen toimintaympäristöissä: kohtaamispaikoissa ja ruoka-aputoiminnassa. Hankkeessa kehitetään digikaverikonseptiin perustuvaa vapaaehtoisten vertaistoimintaa ja matalan kynnyksen digitukea maahanmuuttajien ja heikot digitaidot omaavien henkilöiden tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset vertaistukijat, joiden digitaaliset ja työelämän taidot kehittyvät vertaistoiminnan kautta. Muina kohderyhminä ovat järjestöjen henkilöstö ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden digituen osaamista kehitetään valmennuksen ja koulutuksen keinoin jatkuvan oppimisen viitekehyksessä. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.