Skip to main content

Kokemuksesta yhteiseen kehittämiseen -webinaarissa saimme tutustua VoimaProfi-hankkeen TKI-työn tuloksiin. Webinaarissa esiteltiin paitsi hankkeen tuloksia ja tulosten vaikuttavuutta, myös kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa on työskennelty kokemusasiantuntijuuden ja vertaistyön parissa sotealan eri kohderyhmien kanssa. Tärkeänä tavoittena on ollut vaikuttaa voimaannuttavasti ihmisiin ja saada heidät kokemukseen yhteisöllisyyttä käyttäen erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä.

Kurkkaa webinaarin esitysmateriaalit täältä:

Ekspansiivinen oppiminen muutoksen välineenä yhteisöpajoissa
Mielen hyvinvoinnin edistäminen ja vertaistuki – palvelujen kehittäminen Bikva -menetelmän avulla
Voimaa kokemuksista ja yhteisestä oppimisesta
Rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijoina ja kanssatutkijoina
Kokemustieto ja kehittämistoimijuus työhyvinvoinnin edistämisessä

 

Empowering People Towards Socially Inclusive Society (VoimaProfi) on Laurea-ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2022–2024.