Skip to main content

Henkilötietojen käsittely

 

Kokemustiedonkeskus.fi ei kerää, tallenna tai käsittele avoimen verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja. Keijo-botti tallentaa joitakin tietoja chatbotin kanssa käydyistä keskusteluista. Voit tutustua henkilötietojen käsittelyyn Keijo-botissa seuraavasta dokumentista.

https://kokemustiedonkeskus.fi/wp-content/uploads/2023/05/Keijo-chatbotin-informointi-kayttajille.pdf