Skip to main content

8.-9.2.2024, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville on kutsuttu osallistujia yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja muista kansalaisyhteisöistä keskustelemaan aikuiskasvatuksen roolista jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Symposiumissa on esillä Laurea-ammattikorkeakoulun VoimaProfi -hankkeen kolme osatutkimusta, joissa keskitytään kokemusasiantuntijuuteen ja kokemusperäiseen tietoon haavoittuviin ryhmiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Tällainen lähestymistapa keskittyy asiakkaiden ja ruohonjuuritason työntekijöiden näkökulmiin ja kokemuksiin, mikä parantaa hyvinvointia ja yhteiskunnan inklusiivisuutta. Symposiumissa VoimaProfi-hankkeen esitykset painottuvat menetelmiin ja työkaluihin haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelyyn.  Laurean osuus liittyy tiiviisti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2024 teemaan, kestävään kehitykseen ja jatkuvaan oppimiseen muuttuvassa maailmassa. Punaisena lankana ovat osallistaminen, kokemusasiantuntijuus, yhteistutkijuus, kokemuspohjainen tieto ja kollektiivinen oppiminen.