Skip to main content

Kokemusosaaminen viittaa kokemuksesta saatavaan ymmärrykseen ja tietoon, jota voidaan käyttää muiden ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairastumisesta, köyhyydestä tai palveluiden käytöstä, ja joka on saanut koulutusta oman kokemustarinansa työstämiseen ja kokemusasiantuntijana toimimiseen. Kokemustoiminta voi tarjota merkityksellistä tekemistä ja sisältöä elämään, lisätä itsevarmuutta, vahvistaa luottamusta ja kehittää ihmissuhdetaitoja. Lisäksi se voi lisätä kaikkien osallisuutta parantamalla palveluita, lisäämällä luottamusta ammattilaisten ja asiakkaiden välillä, antamalla äänen palvelunkäyttäjille päätöksenteossa ja vähentämällä ennakkoluuloja. Kokemustoiminta vaatii kokemuksen rinnalle myös teoreettista tietoa ja koulutuksen tarjoamia valmiuksia, joka voi vaihdella lyhyistä valmennuksista useiden kuukausien mittaisiin monimuotovalmennuksiin.

Lähde: THL