Skip to main content

Guides

Kokemusasian-tuntijat verkossa

Verkkovuorovaikutuksen käsikirja kokemusasiantuntijoille

Kokemustoiminta-verkosto

Opas avuksi ja tueksi kokemustoiminnassa mukana oleville henkilöille ja tahoille.

Propellipäät ja Kakspy

Työkaluja toiminnan tarkastelemiseksi kolmella tavalla.

Suositukset kokemusasian-tuntijakoulutuksiin

KoKoA ry:n laatimat koulutussuositukset kokemusasiantuntijoille.